WELCOME in ESO INSTITUTE 

Spójrz na standardy nie jak na procedury, dokumenty, ale wartość dodana dla twojej firmy, coś co przenosi firmę na wyższy poziom w świecie biznesu. ISO to nie tylko system, ale sposób prowadzenie i zarządzania firmą. Standardy pomagają w zarządzaniu, są drogowskazem jak strategie biznesowe powiązać z systemem tak aby tworzyły jedną całość.

EUROPEAN STANDARDS ORGANIZATION to:

1. jednostka naukowo - badawcza, realizaująca prace naukowo - badawcze z zakresu normalizacji, standaryzacji, certyfikacji, szkoleń, zarzadzania i medycyny, żywności, jakości produktu. 

2. rejestr auditorów i managerów w Europie

3. certyfikacje personelu

4. standaryzacja, normalizacja, certyfikacja, improvement management, lean certificate, TQM CERTIFCATE, KAIZEN CERTIFIFCATE, Q CERTIFICATE, EQA CERTIFICATE,